kCn


SOFTWARE

HARDWARE

Counter-Strike


Valid HTML 4.01 Transitional
Poprawny CSS!Witam na mojej stronie.


Od zawsze pasjonowa³o mnie wszystko co zwi±zane z komputerami, zarówno kwestie sprzêtu jak i oprogramowania. Bêdac informatykiem wypada mieæ w³asne miejsce w sieci, dlatego powsta³o to 'co¶' - na kszta³t strony domowej. Znajdziesz tu m.in. kody ¼rod³owe programów - wszystkie mo¿esz ¶mialo wykorzystywaæ zgodnie z licencj± GNU GPL. Je¶li znajdziesz jaki¶ b³±d poinformuj mnie o nim, pisz±c na adres kwiecien(at)o2.pl. Dziêkuje za uwagê ; )---------------------------------- Pajacyk ---------------------------------
239-237-4918
-----------------------------------------------------------------------------


------------ BitCoin ------------
----------------------------------


***

"Ludzie którzy my¶l± ¿e wiedz± wszystko naprawdê irytuj± tych z nas,
którzy wiedz± ¿e nie wiemy"

- Bjarne Stroustrup, twórca C++IP:

© kCn^2003-2013